Gospodarka Wrocławia: co składa się na bogactwo tego miasta?

Wrocław, stolica Dolnego Śląska, od lat cieszy się renomą jednego z najważniejszych ośrodków gospodarczych w Polsce. Miasto to posiada trzeci, po Warszawie i Krakowie, największy budżet w kraju, osiągając dochody w wysokości 5,33 miliarda złotych w roku 2020, a według prognoz na 2021 roku miało przekroczyć wartość 5,4 miliarda złotych[85]. Jeśli weźmiemy pod uwagę dochody przeliczone na jednego mieszkańca, Wrocław ustępuje jedynie stolicy – Warszawie, osiągając wynik na poziomie 6025 złotych. To imponujące liczby potwierdzają znaczącą rolę miasta we wspieraniu polskiej gospodarki.

Wrocław ma również istotny wkład w kształtowanie polskiego PKB. W 2017 roku wartość PKB wytworzonego we Wrocławiu wyniosła 55,5 miliarda złotych, co stanowiło 2,8% PKB Polski[87]. Te liczby świadczą o znaczącym wkładzie Wrocławia w rozwój gospodarczy kraju.

Miasto jest również znane z wysokiej liczby osób zamożnych. Według danych z roku 2014, w Wrocławiu mieszkało aż 401 milionerów, czyli osób, których roczne dochody przekraczały 1 milion złotych[88]. To dowód na to, że Wrocław przyciąga zarówno lokalnych przedsiębiorców, jak i osoby z zewnątrz, które znajdują tu dogodne warunki do osiągania sukcesu finansowego.

Bezrobocie we Wrocławiu utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Na koniec czerwca 2022 roku wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wynosił jedynie 1,6%. To z pewnością korzystna sytuacja, która sprzyja stabilności gospodarczej miasta oraz zwiększa atrakcyjność dla inwestorów.

Gospodarka Wrocławia opiera się na różnych sektorach. Miasto jest ważnym centrum energetycznym, z elektrowniami takimi jak Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, Elektrownia Turów i Elektrownia Opole, które wytwarzają energię elektryczną i grzewczą[90]. Dystrybutorem i sprzedawcą energii w mieście jest Tauron Polska Energia.

Wrocław może również pochwalić się swoimi stoczniami rzecznymi. Chociaż niektóre zakłady, takie jak PZL-Hydral, zlikwidowano w 2011 roku, na ich miejsce powstał ośrodek badawczo-rozwojowy należący do amerykańskiego koncernu UTC Aerospace Systems, obecnie znany jako Collins Aerospace.

Obecnie przemysł wrocławski koncentruje się w tzw. aglomeracji wrocławskiej. Wśród najważniejszych ośrodków znajduje się strefa przemysłowa w Biskupicach Podgórnych[106], gdzie swoje zakłady mają m.in. koreańskie LG Electronics i Heesung Electronics, należące do LG Group. Kolejna ważna strefa przemysłowa znajduje się w Nowej Wsi Wrocławskiej. Zakłady te współpracują z centrami badawczo-usługowymi we Wrocławiu, co pozwala na dynamiczny rozwój i innowacje w regionie. Przykładem takiej współpracy jest inwestycja amerykańskiego producenta silników do samolotów, który współpracuje z UTC.

Gospodarka Wrocławia jest niezwykle dynamiczna i różnorodna. Wysokie dochody, niskie bezrobocie oraz obecność znanych przedsiębiorstw wskazują na potencjał i atrakcyjność miasta dla inwestorów. Wrocław staje się coraz bardziej konkurencyjnym centrum gospodarczym, przyczyniając się zarówno do rozwoju Dolnego Śląska, jak i całej Polski.